Організація захисту від надзвичайних ситуацій

Вимоги до перебування осіб у захисних спорудах
Відповідно до розділу 3.3 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653 за призначенням у сховищах передбачають основні та допоміжні приміщення. До основних приміщень належать приміщення для осіб, що укриваються, пункти управління, медпункти, а у сховищах лікувальних установ — також операційно-перев’язочні, передопераційно-стерилізаційні. До допоміжних приміщень належать фільтровентиляційні приміщення, санітарні вузли, з ...
18 апр 2015 {835 просмотров} / 1 фото /
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ Забезпечення захисту населення та територій у разі загрози й виникнення НС, як одне із найважливіших завдань держави, здійснюється згідно із законами України. Комплекс підготовчих захисних заходів однаковий як для мирного, так і для воєнного часу, оскільки враховує поєднання впливу уражальних факторів НС і можливого застосування агресором сучасних засобів ураження. Захист населення та територій від НС здійснюється за відпов ...
07 фев 2015 {3790 просмотров}
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СТІЙКІСТЬ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ СТІЙКІСТЬЕфективність економіки держави залежить від того, наскільки окремі галузі господарства здатні стійко працювати не тільки у звичайних умовах, айв умовах НС мирного та воєнного часу.Значні руйнування, пожежі та втрати серед населення, викликані наслідками НС, можуть стати причиною різкого скорочення випуску промислової та сільськогосподарської продукції, а отже і зниження економічного потенціалу держави. Вини ...
07 фев 2015 {3316 просмотров}
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
  Природні НС є результатом прояву стихійних сил природи які призводять до стихійного лиха.Стихійне лихо - явище природи надзвичайного характеру, наслідком якого є порушення життєдіяльності людей, знищення матеріальних цінностей і загибелі людей.Надзвичайні ситуації природного характеру виникають внаслідок прояву небезпечних природних явищ - подій природного походження, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть впливати на життєдіяльність населення.За походженням приро ...
07 фев 2015 {3818}
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення*, спричинених катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, ...
07 фев 2015 {5044} / 10 фото /
ОСНОВНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОСНОВНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Для ефективного виконання завдань ЦЗ реалізують систему заходів, а саме:1.    Оповіщення та інформування населення про загрозу чи виникнення НС.Центральні та місцеві органи виконавчої влади повинні надавати населенню оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення і території від НС техногенного і природного характеру, про виникнення НС, методи та способи захисту, про вжиті заходи щодо забезпечення захисту.Оповіщення про загрозу виникнення ...
07 фев 2015 {8092}
ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОБ’ЄКТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОБ’ЄКТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Об’єкт господарської діяльності (підприємство, установа, організація) - основна ланка в системі ЦЗ держави. На об’єкті, де зосереджено людські і матеріальні ресурси, здійснюють економічні і захисні заходи.Відповідно до законодавства, керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту, місцем у захисних споруда ...
07 фев 2015 {5590} / 1 фото /
РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабів і особливостей НС рішенням органу виконавчої влади у межах конкретної території можуть встановлюватися такі режими функціонування системи ЄСЦЗ:1.     Режим повсякденного функціонування - за нормальної виробничо- промислової, радіаційної, хімічної обстановки. у цьому режимі провадять такі заходи:-     спостереження і контроль за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечн ...
07 фев 2015 {2265}
СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Склад та основні завдання сил цивільного захистуДо сил цивільного захисту належать:-     оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;-     аварійно-рятувальні служби;-     формування цивільного захисту;-     спеціалізовані служби цивільного захисту;-     пожежно-рятувальні підрозділи (частини);-     добровільні формування цивільного захисту.Основними завданнями сил цивільного захисту є:-     проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, ...
07 фев 2015 {8080}
ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Єдина державна система ЦЗ (ЄСЦЗ) населення і територій створена для реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від негативних наслідків НС у мирний час та особливий період, подолання наслідків НС.Головні завдання ЄСЦЗ:-     прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків НС;-     розробка та здійснення заходів, спрямованих на запобігання в ...
07 фев 2015 {14215} / 1 фото /
ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТІКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТІКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс цивільного захисту, інші закони України, а також укази Президента та нормативні документи Кабінету Міністрів України.Під час НС потенційні небезпеки для життя і здоров’я людей проявляються більшою мірою, з більшою ймовірністю негативних наслідків.Кожен громадянин відповідно до Конституції України має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, стихій ...
07 фев 2015 {400}
Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту
ПОРЯДОКорганізації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту Затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 року № 934 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1200/25977 І. Загальні питання1.1. Цей Порядок визначає основні положення з організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, що мають застосовуватися підприємствами, установами ...
09 ноя 2014 {2846}
Документація, яка має бути у захисній споруді
Захисні споруди цивільної оборони (цивільного захисту) в будь який час повинні бути готовими до укриття працюючого персоналу. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); На ПНО або ОПН, які виробляють, використовують, транспортують, переробляють або зберігають вибухо – пожежонебезпечні, радіаційні і хімічні речовини, захисні споруди повинні вміщати всю найбільшу працюючу зміну без звільнення від майна, що в ньому знаходиться, незалежно від способу його використання. У таких ...
30 янв 2014 {5629}
Захисні споруди цивільної оборони
Захисні споруди цивільної оборони - це споруди, які призначені для захисту людей від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного, соціально-політичного та у особовий період і за своїми захисними властивостями діляться на сховища і  протирадіаційні укриття. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Сховища ЦО - це споруди, які забезпечують комплексний захист укритих людей від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій. Сховища, які знах ...
30 янв 2014 {15176}
Правила поведения и действия населения в зонах радиоактивного заражения
При наземном ядерном взрыве в результате быстрого подъема вверх его светящейся области, а затем и радиоактивного облака, в которое она превращается в процессе остывания, образуются мощные восходящие потоки воздуха, захватывающие с земли огромное количество частиц грунта. Значительная часть этих частиц вовлекается в облако взрыва, перемешивается с его радиоактивными продуктами и становится их носителями.Кроме того, некоторые химические элементы (натрий, марганец и др.), входящие в состав грунта, ...
02 дек 2013 {1760} / 1 фото /
Прогнозирование и оценка радиационной обстановки в чрезвычайных ситуациях Прогнозирование и оценка радиационной обстановки в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование радиационной обстановки. Оценка радиационной обстановки по данным разведки на зараженном судне (объекте экономики)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
09 ноя 2013 {558}
Календарний план дій органів управління та сил ЦО при виникненні пожежі
Календарний план дій органів управління та сил ЦО при виникненні пожежі Оповіщення працівників про виникнення пожару  Оповіщення органів МНС(СДПЧ), відділу з НС та ЦЗН районуПроведення евакуаційних заходівРятувальні заходи:- відключення мереж  електропостачання- рятування робітників- протипожежні заходиОрганізація охорони району збору евакуйованих та будинкуОцінка   наслідків пожару,  ,перевірка      пошкоджень(будинку, електромереж )   Доповідь про обстановку  до відділу з НС та ЦЗН району Над ...
24 окт 2013 {1919} / 1 фото /
Календарний план дій органів управління та сил ЦО при виникненні аварії на теплових мережах Приведення в готовність органів управління та сил ЦО
Календарний план дій органів управління та сил ЦО при виникненні аварії на теплових мережах Приведення в готовність органів управління та сил цивільної оборони Отримання інформації про НС Доповідь до відділу з НС та ЦЗН району про НС, управління охорони здоров’я міста, МНС Надати інформацію до аварійної служби району Сбір керівного складу ЦО та структурних підрозділів, постановка завдань Організація та прове-дення ремонтних та інших робіт по ліквідації НС Доповідь про ...
24 окт 2013 {1841} / 1 фото /
Характеристика хімічно - небезпечних речовин. Особистий захист та протидії
  Після Чорнобильської катастрофи змістилися пріоритети в призначенні Цивільної оборони (ЦО) від захисту населення в умовах воєнного часу на захист населення від  наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час. В Другій Світовій війні (1939-1945 р.р.), вперше в історії, було застосовано зброю масового ураження. Цивільна оборона призначена для виконання гуманітарних завдань, спрямованих на захист цивільного населення від небезпеки і надання допомоги від н ...
09 сен 2013 {7374}
Розвідка Розвідка є найважливішим видом забезпечення дій сил ЦО. Основна мета розвідки: • у найкоротший термін одержати достовірні зведення про обстановку, що склалася в результаті стихійних лих, аварій і катастроф.
  Розвідка маршрутів руху й об'єктів робіт Розвідка є найважливішим видом забезпечення дій сил ЦО. Основна мета розвідки: у найкоротший термін одержати достовірні зведення про обстановку, що склалася в результаті стихійних лих, аварій і катастроф. Основні способи ведення розвідки - безпосередній візуальний огляд місцевості і застосування засобів інструментальної розвідки для виявлення обстановки в районі робіт. На підставі даних розвідки начальник ЦО приймає рішення на проведенн ...
09 сен 2013 {4929}
Макет пакета документів з питань цивільного захисту та безпечної життєдіяльності в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану Макет пакета документів з питань цивільного захисту та безпечної життєдіяльності в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану ДОШКІЛЬНА, ШКІЛЬНА (ПОЗАШКІЛЬНА) ТА ПРОФТЕХОСВІТА
ПЕРЕЛІК  НЕОБХІДНИХ  ДОКУМЕНТІВ З  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  ДЛЯ  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ ( ДОШКІЛЬНА. ШКІЛЬНА (ПОЗАШКІЛЬНА) ТА ПРОФТЕХОСВІТА )   1.   ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Закон України «Про цивільну оборону України»                 № 2470-ІII від 29.05.2001 Закон України «Про правові засади цивільного захисту»    № 1859-ІV від 24.06.2004 Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення ...
09 сен 2013 {4269}
АВАРИЙНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
В Украине среди различных объектов техносферы значительную часть составляют объекты химической отрасли, то есть химические объекты, на которых находятся в обращении химические вещества.Так, химические вещества, которыми овладело человечество, необходимые и полезные, но одновременно подавляющее их большинство токсичны, и их действие (влияние) на живые организмы может приводить к токсическому поражению разной степени тяжести.Многие химические вещества, используемые в промышленности, к тому же и по ...
22 авг 2013 {2011}
АВАРІЙНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В УМОВАХ АВАРІЇ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ
ОБ'ЄКТІ   В Україні серед різних об'єктів техносфери значну частину складають об'єкти хімічної галузі, тобто хімічні об'єкти, на яких знаходяться в обігу хімічні речовини.Так, хімічні речовини, якими опанувало людство, необхідні та корисні, але водночас переважна їх більшість токсичні, і їх дія (вплив) на живі організми може призводити до токсичного ураження різного ступеня тяжкості.Багато хімічних речовин, що використовуються у промисловості, до того ж і пожежоне-безпечні, а паро-повітр ...
22 авг 2013 {2678}
ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У ПЕРІОД ВЕСНЯНОЇ ПОВЕНІ
У більшості випадків людина сама винна у багатьох своїх нещастях, виявляючи в повсякденному житті безпечність, халатність і елементарну неграмотність. Тому одним з елементів убезпечення людини є її підготовленість до будь-яких екстремальних ситуацій і уміння правильно діяти в надзвичайних умовах.Жителі районів, що потрапляють у зону підтоплення, можуть і самі значно знизити або і взагалі уникнути негативних наслідків. Добрий господар завчасно повинен готуватися до повені та вчасно запобігти можл ...
22 авг 2013 {579} / 1 фото /
НЕ ЖАРТУЙТЕ З ГАЗОМ!
Аналіз надзвичайних ситуацій, пов'язаних з порушенням правил користування газом, вкотре свідчить про те, що з газом жартувати не можна. Радимо населенню уважно повторити і суворо дотримуватись основних правил користування газом і газовими приладами. Категорично забороняється:1. Допускати до користування газовими приладами і газобалонними установками дітей дошкільного віку, а також осіб, які не пройшли інструктаж і не знають правил користування газовими приладами.2. Самовільно переставляти газ ...
22 авг 2013 {582}
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Діюча на сьогодні функціональна підсистема «Освіта і наука України Єдиної державної системи запобігання і реагування звичайні ситуації (далі - НС) техногенного та природного характеру» єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) України в цілому визначає на об'єктовому рівні вимоги до системи планування, обліку та звітності з питань ЦЗ у загальноосвітньому навчальному закладі (далі - ЗНЗ).Планування, облік та звітність з питань ЦЗ є необхідними складовими забезпечення ...
21 авг 2013 {3991}
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ЗМІСТ Розділ I. Загальна частина (статті 1-7) Глава 1. Загальні положення (ст. 1-7) Розділ II. Єдина державна система цивільного захисту (статті 8-15) Глава 2. Єдина державна система цивільного захисту та її складові (ст. 8-10) Глава 3. Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (ст. 11-15) Розділ III. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту (статті 16-29) Глава 4. Повноваження органів виконавчої влади, органів м ...
29 мая 2013 {11165} / 1 фото /
Функціональні обов язки командира ланки пожежегасіння
  Функціональні обов'язки командира ланки пожежегасіння Ланка оснащується: протигазами, засобами пожежегасіння. Командир ланки зобов'язаний: = знати особливості об'єкта й території, що прилягає, засоби гасіння пожежі, місця розгортання протипожежних засобів і забору води;  =своєчасно й точно виконувати накази та розпорядження начальника штабу ЦО об'єкта;  = підтримувати порядок і дисципліну серед підлеглих, проводити з ними заняття й тренування; =уміти користуватися майном ланки, переві ...
29 мая 2013 {1077}
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ЦЗ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ   ОЦІНКА готові в основному готові обмежено готові Ланка  на 100% укомплектована підготовленим особовим складом, який готовий виконати завдання за призначенням. Технікою та табельним майном укомплектовані на 100%. Техніка та табельне майно зберігається правильно. Ланка на 90% укомплектована підготовленим особовим складом, який готовий виконати завдання за призначенням. Технікою та табельним майном укомплектовані на ...
29 мая 2013 {628}
Ренкомендації командиру формування
// Інформаційний матеріал з характеристик невоєнізованих формувань Конституція України визначила людину найвищою цінністю країни, а захист її життя, здоров'я і безпеки, як основну функцію держави. Саме тому Президент України прийняв рішення про створення МНС для реалізації цієї благородної місії. Необхідність створення його обумовлена соціально-економічною і політичною ситуацією, яка триває в нашій країні вже не один рік. Характер діяльності Міністерства широкомасштабний і багато пр ...
29 мая 2013 {6287}
Форма плана приведення в готовність ланки пожежогасіння
Начальник цивільного захисту _________________________ _________________________ “___”_____________ 20__ р.   ПЛАН ПЛАН приведення в готовність ланки пожежогасіння Встановлений сигнал ______________ Місця збору ________________________   Найменування заходів строки проведення Документи для керівництва в працюючий час в не прац. час час виконавець час Виконав. 1. Отримання сигналу на приведення в готовність ланки по ...
29 мая 2013 {1423}
Схема організації (відділення, ланки) пожежогасіння ЦЗ (ЦО)
Орієнттовні можливості: -         локалізація пожеж при однобічному фронті вогню -50 м. Примітка: 1. У відповідності від наявності техніки відділення можуть бути  типу „А” або „Б”. 2. Чисельність особового складу визначена за умови роботи в одну зміну. 3.Оснащення технікою та майном , не вказаним у схемі , відповідно нормам табелізації. 4. Ланка пожежогасіння оснащується первинними засобами пожежегасіння (вогнегасники, інструменти та інші підручні засоби).
29 мая 2013 {1692} / 1 фото /
Схема організації команди пожежегасіння (для ОГД)
  Орієнтовні можливості: -         локалізація пожеж при однобічному фронті вогню -200 м; -         локалізація пожеж при двосторонньому фронті вогню – 100 м. Примітка: 1.     Оснащення технікою та майном, що не вказані у схемі, відповідно нормам табелізації. 2.     Кількість особового складу визначено при умові роботи в одну зміну.
29 мая 2013 {556} / 1 фото /
Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту
Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту - це основний документ табельної звітності для місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування та об’єктів економіки (господарювання).Затверджений Наказом Міністерства Надзвичайних Ситуацій України № 485 від 12.05.2011 року (із змінами Наказ МНС України № 13 від 18.01.2013 "Про внесення змін до Табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту")   Скачать Табель терміно ...
08 апр 2013 {3773}
Фази НС техногенного характеру.
Аналіз розвитку надзвичайніх ситуацій техногенного  характеру дозволяє виявити  деякі загальні риси (закономірності) в  їх  протіканні, які можна розділити  на пять умовних типових фаз, а саме:ПЕРША ФАЗА - накопичення відхилень від нормального (нормаивного) стану обєкту або процесу.Зазвичай аварії  передує  виникнення або  накопичення  дефектів в обладнанні, устаткуванні. Тривалість цієї фази від декількох хвилин до декількох діб. Самі дефекти або накопичення не становлять загрози, але створюють ...
08 апр 2013 {2685} / 2 фото /
Звіт про організацію проведення комплексного навчання ЦО
З В І Т про організацію проведення комплексного навчання ЦО  на ВАТ «____________________________»   Тема: “Управління заходами ЦО об’єкту при загрозі та виникненні аварії та витоку хлору за межі хлораторної ВНС № 1”   Тривалість комплексного навчання: 23-24.05.2000.   Керівник комплексного навчання: голова правління ВАТ “__________________” _________________________ До комплексного навчання залучались:   - органи управління ЦО 2 од. 7 чол - формування ЦО ...
16 янв 2013 {1038}
ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА КОМПЛЕКСНОМУ НАВЧАННІ ОБ'ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
// ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА КОМПЛЕКСНОМУ НАВЧАННІ ОБ'ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ На навчанні забороняється: перевозити особовий склад і техніку на необладнаних для цих цілей автомобілях, платформах, вагонах і суднах, а небезпечні в поводженні предмети (речовини) - на транспорті разом з людьми; експлуатувати несправну техніку і автотранспорт; на зупинках виходити на ліву сторону дороги, перебувати між машинами і відпочивати під ними; запускати двигуни і рухатися з місця без доск ...
16 янв 2013 {1570}
Особистий план посередника при аварійно-рятувальній групі
Затверджено Керівник комплексного навчання – начальник цивільної оборони ___________________________ "____"_____________ 20____ року Особистий план посередника при аварійно-рятувальній групі   Тема: “Управління заходами ЦО об’єкта при загрозі і виникненні аварії на ВНС № 1”. Учбові цілі: -         готувати підприємства до рішення завдань в умовах зараження; -         відновлення виробничого процесу після аварії. Тривалість навчання: 2 доби. Склад навчаємих: керівний склад підп ...
16 янв 2013 {525}
ПЛАН рекогносцировки району комплексного навчання ЦО
                           ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                Керівник комплексного навчання –                                                                                начальник цивільної оборони                                                                                ВАТ “_________________________”                                                                                                           ...
16 янв 2013 {1270}
ПЛАН імітації на комплексному навчанні ЦО
  ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                          Керівник комплексного навчання –                                                                          начальник цивільної оборони                                                                          ВАТ “___________________________” _______________________________ “___” ________________ 20____ р.     ПЛАН імітації на комплексному навчанні ЦО ВАТ “______________________________”   Міс ...
16 янв 2013 {736}
ПЛАН проведення комплексного об’єктового навчання ЦО
                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник комплексного об’єктового навчання – начальник ЦО ВАТ “____________________” ____________________________ __________________ “___” __________________________ 2000 р.     ПЛАН проведення комплексного об’єктового навчання ЦО ВАТ “_____________________________”   Тема: “Управлін ...
16 янв 2013 {2255}
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН підготовки комплексного об’єктового навчання ЦО
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН підготовки комплексного об’єктового навчання ЦО  на ВАТ “__________________________________”     З  а  х  о  д  и Строк виконання Відповідальний виконавець Відмітка про виконання І. Організаційні заходи Проведення загальних заходів щодо підготовки та забезпечення навчання ЦО, узгодження з іншими організаціями До 30.04     ІІ. Підготовка керівництва навчанням ЦО Вивчення керівних до ...
16 янв 2013 {732}
Наказ Про організацію підготовки та проведення комплексного об’єктового навчання
  УКРАЇНА   ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “______________________________________”   НАКАЗ   м. _______________   “___” ________ 200__ р.                                                                                       №  ____   Про організацію підготовки та проведення комплексного об’єктового навчання ЦО з ВАТ  “__________________________”   У відповідності з наказом НЦО Суворовського району, “Організаційними вказівками управління з питань НС та у справах захисту населенн ...
16 янв 2013 {1277}
Современные средства поражения Ядерное оружие Химическое оружие Бактериологическое оружие Геофизическое оружие Радиологическое оружие Лучевое оружие Ускорительное оружие Радиочастотное оружие Инфразвуковое оружие
Чрезвычайные ситуации военного времени могут создаваться применением оружия массового поражения (ОМП), т.е. оружия большой поражающей способности. К существующим видам ОМП относятся: * ядерное; * химическое; * бактериологическое. Кроме этого, возможно применение новых видов оружия массового поражения: * геофизического; * лучевого; * радиологического; * радиочастотного; * инфразвукового и др. Для разработки новых видов ОМП привлекаются ранее не известные или неиспользованные в прошло ...
10 янв 2013 {1141}
Как очистить воду от радиации, тяжелых металлов и вредных примесей
Травяная вода. Возьмите траву, любой сбор (но лучше взять конкретный состав трав для чистки кишечника либо с антисептическими травами), залейте кипятком, дайте настояться, доведите до цвета чая. Можно использовать молодые ветки кустарников или деревьев длиной не более 10 см (ветки большей толщины не годятся, т.к. они могли уже набраться различных загрязнений и радиации). Хорошо использовать ветки осины, молодые побеги ели или сосны, верхнюю часть молодой малины (при весенней обрезке) - 2 ...
10 янв 2013 {3147}
Учебное пособие: Методические рекомендации по организации гражданской обороны объектов здравоохранения
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЛПУ) организуется в соответствии с основными законодательными и директивными документами по Гражданской обороне (ГО) и предупреждению Чрезвычайных ситуаций (ЧС): законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Законом «О гражданской обороне» постановлениями «О порядке подготовки населения в области защиты ...
10 янв 2013 {25322}
Покидание населённого пункта Зачем? С чем и куда? Особеннсти разчичных видов чрезвычайных ситуаций.
Глава1 Зачем Первое что требуется это определить что город нужно покидать. Конечно определить это вовремя не удастся. Но если вы поймете это раньше других шансов благополучно покинуть город увеличатся. Первый вопрос который возникает: а зачем собственно нужно покидать такой теплый и благоустроенный город. Ответ прост – совершенно незачем, сейчас. Но наша инфраструктура особенно городская настолько уязвима, что при ее крахе человеку в городе не выжить, во всяком случае большинству. В ...
09 янв 2013 {671}
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения, а её вид определяется характером повреждений, состоянием постра­давшего и конкретной обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации. Прежде всего необходимо знать, как обнаружить признаки жизни. Пульс определяется на шее, где проходит сонная артерия или на внутренней части предплечья. Дыхание устанавливается по движениям грудной клетки, по увлажнению зеркала, поднесённого к носу пострадавшего. Даже есл ...
09 янв 2013 {3600}
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕ Оповестить население — значит предупредить его о надвигающейся беде, а также передать информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации. Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи. В России широко распространена радиотрансляционная сеть. Нет ни одного города, крупного населённого пункта, где бы не был ...
09 янв 2013 {3599}
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА Причины возник­новения ЧС в техногенной сфере хорошо известны: изношенность производственных фондов, устаревание технологического оборудо­вания, отсутствие контроля за опасными производственными про­цессами, слабая дисциплина, халатность.
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА Причины возник­новения ЧС в техногенной сфере хорошо известны: изношенность производственных фондов, устаревание технологического оборудо­вания, отсутствие контроля за опасными производственными про­цессами, слабая дисциплина, халатное отношение к своим обязанно­стям. Как правило, именно эти причины приводят к возникновению аварий и катастроф. Авария — это повреждение машины, станка, обору ...
09 янв 2013 {16459}
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА Чрезвычайные ситуации можно классифицировать следующим образом:геофизические опасные явления; геологические; метеорологические, гидрологические, природные пожары, инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйственных животных и растений.
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА На территории нашей страны наблюдается более 30 видов опасных при­родных явлений. Они могут вызвать катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценно­стей, поражением и гибелью людей, животных и растений. Наиболее разрушительными из них являются землетрясения, наводнения, массовые лесные и торфяные пожары, селевые поток ...
09 янв 2013 {2600}
ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ Ядерна, хімічна, бактеріологічна (біологічна) зброя, звичайні засоби ураження
ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ Ядерное оружие Ядерное оружие является наиболее мощным средством массово­го поражения. Действие его основано на использовании внутри­ядерной энергии, освобождающейся при ядерных превращениях, носящих характер взрыва. Ядерные взрывы могут быть высотные, воздушные, наземные (надводные) и подземные (подводные). Точ­ка, в которой произошёл взрыв, называется центром, а её проек­ция на поверхность зем ...
09 янв 2013 {2279}
Что делать во время землетрясения Землетрясение - одно из самых грозных природных катастроф, уносящих много человеческих жизней и наносящих значительный материальный ущерб. На сегодня человек бессилен что-либо предпринять для предотвращения этого природного явления.
  Землетрясение - одно из самых грозных природных катастроф, уносящих много человеческих жизней и наносящих значительный материальный ущерб. На сегодня человек бессилен что-либо предпринять для предотвращения этого природного явления. Многие крупнейшие города, промышленные центры и наиболее населенные участки нашей планеты расположены в районах, подверженных сильным землетрясениям. Жители городов и других населенных пунктов, находящихся в сейсмоопасных зонах, должны со школьной ...
09 янв 2013 {1439}