Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабів і особливостей НС рішенням органу виконавчої влади у межах конкретної території можуть встановлюватися такі режими функціонування системи ЄСЦЗ:
1.     Режим повсякденного функціонування - за нормальної виробничо- промислової, радіаційної, хімічної обстановки. у цьому режимі провадять такі заходи:
-     спостереження і контроль за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територій;
-     розробку і виконання заходів щодо запобігання НС, забезпечення захисту населення, зменшення можливих матеріальних утрат;
-     створення і поновлення матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС;
-     постійне прогнозування обстановки, погіршення якої може призвести до НС.
2.     Режим підвищеної готовності - у разі істотного погіршення виробничо- промислової, радіаційної, хімічної та іншої обстановки. у цьому режимі здійснюють заходи режиму повсякденного функціонування, і додатково:
-     формування оперативних груп для виявлення причини погіршення обстановки;
-     посилення спостереження і контролю за ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, а також обстановкою, і прогнозування можливості виникнення нс та її масштабів;
-     здійснення заходів для запобігання виникнення нс, захисту населення і територій;
-     приведення у стан підвищеної готовності наявних сил і засобів тощо.
3.     Режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення і під час ліквідації наслідків НС. у цьому режимі:
-     організовують захист населення і територій;
-     організовують роботу, пов’язану з локалізацією або ліквідацією наслідків
НС;
 
-     забезпечують стале функціонування об’єктів економіки та об’єктів першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;
-     постійно контролюють стан довкілля тощо.
4. Режим надзвичайного стану - встановлюють відповідно до вимог закону україни «Про правовий режим надзвичайного стану».

 

 Создан 07 фев 2015