Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


Склад та основні завдання сил цивільного захисту
До сил цивільного захисту належать:
-     оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;
-     аварійно-рятувальні служби;
-     формування цивільного захисту;
-     спеціалізовані служби цивільного захисту;
-     пожежно-рятувальні підрозділи (частини);
-     добровільні формування цивільного захисту.
Основними завданнями сил цивільного захисту є:
-     проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них;
-     проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
-     гасіння пожеж;
 
-     ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, інших небезпечних проявів;
-     проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебез¬печних предметів, що залишилися на території України після воєн;
-     проведення вибухових робіт для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
-     проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;
-     надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я;
-     надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
-     проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.
Сили цивільного захисту можуть залучатися до проведення відновлювальних робіт.
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту функціонує в системі центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, і складається з органів управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, аварійно- рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення.
Організація та порядок повсякденної діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та функціонування її під час виконання завдань за призначенням визначаються Положенням про оперативно-рятувальну службу цивільного захисту.
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту рішенням керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, встановлюються зони відповідальності щодо реагування на надзвичайні ситуації.
До повноважень Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту належить:
-     аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні суб’єктів господарювання, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій;
-     невідкладне інформування керівників суб’єктів підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог техногенної безпеки;
 
-     безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж;
-     право вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання встановлених заходів безпеки;
-     проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису;
-     участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій у суб’єктів господарювання і на територіях, що нею обслуговуються;
-     тимчасова заборона або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, місці гасіння пожежі, а також доступу громадян на окремі об’єкти і території;
-     здійснення аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та окремих туристів.
Аварійно-рятувальні служби поділяються на:
-     державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадських організацій;
-     спеціалізовані та неспеціалізовані;
-     професійні та непрофесійні.
Аварійно-рятувальні служби утворюються:
-     державні - центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, іншими центральними органами виконавчої влади;
-     регіональні - державними адміністраціями областей та міста Києва відповідно;
-     комунальні - органами місцевого самоврядування у місті, районі міста, селищі, селі;
-     об’єктові - керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує об’єкти підвищеної небезпеки;
-     громадських організацій - громадською організацією відповідно до закону.
Непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби створюються з числа інженерно-технічних та інших досвідчених працівників суб’єктів господарювання, які мають необхідні знання та навички у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я виконувати роботи в екстремальних умовах.
Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини катастроф, які діють у складі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф системи екстреної медичної допомоги, що створюються органами влади областей та міста Києва відповідно до закону.
На аварійно-рятувальні служби покладається виконання таких завдань:
 
-     аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій;
-     подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;
-     проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;
-     виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населення і територій;
-     пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;
-     контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
-     участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Формування цивільного захисту
Формування цивільного захисту утворюються для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості фахівців і техніки.
Формування цивільного захисту поділяються на об’єктові та територіальні.
Об’єктові - на об’єктах господарської діяльності, які володіють спеціальною технікою і майном, а працівники підготовлені до дій в умовах надзвичайних ситуацій - суб’єктом господарювання;
Територіальні (шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту на відповідній території):
-     в області, місті Києві, районі;
-     у місті обласного значення.
Спеціалізовані служби цивільного захисту
Спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку) утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення:
 
-     об’єктові - на об’єкті господарської діяльності шляхом формування з працівників об’єкта ланок, команд, груп, що складають відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту;
-     галузеві - у системі центрального органу виконавчої влади (шляхом зведення об’єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу цивільного захисту) - центральним органом виконавчої влади. Перелік центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються спеціалізовані служби цивільного захисту, визначається Положенням про єдину державну систему цивільного захисту;
-     територіальні (шляхом об’єднання об’єктових підрозділів у відповідну територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту місцевого рівня або об’єднання територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня у регіональну спеціалізовану службу цивільного захисту):
-     в області, місті Києві, районі;
-     у місті обласного значення.
Органом управління спеціалізованою службою цивільного захисту є:
-     відповідний орган, визначений місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування;
-     відповідний структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади.
Добровільні формування цивільного захисту утворюються під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій для проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій за рішенням центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
До добровільних формувань цивільного захисту включаються громадяни на добровільних засадах.
Громадяни, які виконують завдання із запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільного формування цивільного захисту, мають право на:
-     забезпечення і використання під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобів індивідуального захисту;
-     відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
-     медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних та психологічних травм під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, які утворені відповідно до законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення, утворені відповідно до законів України.
 
Умови залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначаються відповідно до Конституції України, законів України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про Збройні Сили України» та інших законів.
Г ромадські організації
З метою виконання окремих функцій у сфері цивільного захисту можуть утворюватися громадські організації.
Г ромадські організації залучаються на добровільних або договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за наявності в учасників ліквідації відповідного рівня підготовки.

 

 Создан 07 фев 2015