Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


Єдина державна система ЦЗ (ЄСЦЗ) населення і територій створена для реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від негативних наслідків НС у мирний час та особливий період, подолання наслідків НС.
Головні завдання ЄСЦЗ:
-     прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків НС;
-     розробка та здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС;
-     створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання НС;
-     оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне інформування про обстановку і вжиті заходи;
-     організація захисту населення і територій у разі виникнення НС;
-     проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС та організація життєзабезпечення постраждалого населення;
-     здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;
 
-     надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;
-     навчання населення способам захисту в разі виникнення НС та побутових нестандартних ситуацій;
-     міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.
Структура ЄСЦЗ.
До єдиної системи цивільного захисту входять територіальні і функціональні підсистеми (рис.). Територіальні підсистеми створюються в областях та місті Києві, функціональні - в міністерствах і відомствах.
Кожна підсистема має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий.
До складу підсистеми належать:
-     органи управління;
-     сили і засоби;
-     резерви матеріальних та фінансових ресурсів;
-     системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.

Рис. Структура Єдиної державної системи цивільного захисту


Органи управління цивільним захистом та їх функції
Загальне керівництво ЄСЦЗ здійснює Кабінет міністрів України. Начальником ЦЗ України є Прем’єр-міністр України.
Безпосереднє керівництво діяльністю ЄСЦЗ покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ЦЗ - Державна служба цивільного захисту (ДСЦЗ). Керівник цього органу є заступником начальника ЦЗ України.
Керівництво територіальними підсистемами ЄСЦЗ здійснюють органи виконавчої влади в областях та місті Києві. Начальниками територіальних підсистем ЄСЦЗ є голови держадміністрацій, а їх заступниками - керівники територіальних органів ДСЦЗ.
ДСЦЗ є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту:
 
-     забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;
-     контролює організацію здійснення заходів щодо захисту населення і територій від НС усіма органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності;
-     перевіряє наявність і готовність до використання засобів індивідуального та колективного захисту, майна ЦЗ, їх утримання та облік;
-     забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і правил у сфері цивільного захисту;
-     з’ясовує причини виникнення НС, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям;
-     здійснює нормативне регулювання у сфері цивільного захисту, зокрема з питань техногенної та пожежної безпеки;
-     здійснює інші заходи, передбачені законом.
ДСЦЗ здійснює свої повноваження через територіальні органи відповідно до адміністративно-територіального поділу, до районів включно.
Постійними органами управління є ДСЦЗ, територіальні органи ДСЦЗ, органи виконавчої влади на відповідному рівні та уповноважені підрозділи цих органів (управління, відділи) з питань НС та ЦЗ населення, а на об’єктовому рівні - підрозділ (відділ, сектор) або спеціально призначені особи з питань НС.
Органи повсякденного управління - це центри управління в НС, оперативно- чергові служби уповноважених органів з питань НС та захисту населення усіх рівнів; диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, організацій, установ.

 

 Создан 07 фев 2015