Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТІКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТІКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс цивільного захисту, інші закони України, а також укази Президента та нормативні документи Кабінету Міністрів України.
Під час НС потенційні небезпеки для життя і здоров’я людей проявляються більшою мірою, з більшою ймовірністю негативних наслідків.
Кожен громадянин відповідно до Конституції України має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, застосування зброї, а також на вимогу гарантованого забезпечення реалізації цього права від органів виконавчої влади, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і підпорядкування. Держава як гарант цього права створює і розвиває Єдину державну систему цивільного захисту.
Цивільний захист - це система заходів (організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних тощо), які вживають центральні і місцеві органи виконавчої влади та підпорядковані їм сили, підприємства, установи та організації для запобігання та ліквідації НС, що загрожують життю та здоров’ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.
Вирішення проблем природно-техногенної безпеки України забезпечує проведення на державному рівні таких заходів:
-     здійснення управління техногенними ризиками, що забезпечить стале, гарантоване зменшення кількості та наслідків НС техногенного і природного характеру.
-     створення цілісної міжвідомчої системи моніторингу і налагодження державної служби прогнозування та попередження природних і техногенних НС.
-     створення загальнодержавного реєстру потенційно небезпечних об’єктів і територій та механізмів їх моніторингу.
-     підвищення ефективності роботи органів державного нагляду за станом і функціонуванням потенційно небезпечних виробництв.
Засобом розв’язання проблеми захисту від техногенних і природних НС є створення в Україні Єдиної державної системи ЦЗ населення і територій, основне завдання якої - запобігати та реагувати на НС.
Запобігання виникненню НС передбачає підготовку та реалізацію заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінювання ступенів ризику, завчасне реагування на події, що становлять загрозу виникнення НС для запобігання лиху або пом’якшення його можливих наслідків.
Реагування на НС - це скоординовані дії підрозділів Єдиної державної системи цивільного захисту щодо реалізації планів локалізації та ліквідації аварій (катастроф) для усунення загрози життю та здоров’ю людей, надання невідкладної допомоги потерпілим.
Цивільний захист здійснюється за такими принципами.
-     гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та власності;
-     комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
-     пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян;
-     максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
-     централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно- рятувальних служб;
-     гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом;
-     добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я;
-     відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту;
-     виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.Создан 07 фев 2015