Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

Документація, яка має бути у захисній споруді
Захисні споруди цивільної оборони (цивільного захисту) в будь який час повинні бути готовими до укриття працюючого персоналу.

На ПНО або ОПН, які виробляють, використовують, транспортують, переробляють або зберігають вибухо – пожежонебезпечні, радіаційні і хімічні речовини, захисні споруди повинні вміщати всю найбільшу працюючу зміну без звільнення від майна, що в ньому знаходиться, незалежно від способу його використання.

У таких сховищах має зберігатися запас засобів органів дихання від небезпечних речовин із розрахунку не менше 20% від найбільшої працюючої зміни.

 У процесі утримання захисних споруд у мирний час забезпечується:

ведення відповідної документації;

контроль за правильним утриманням приміщень, збереженням захисних пристроїв та інженерно – технічного обладнання захисних споруд;

обслуговування та ремонт захисних споруд;

дотримання протипожежних вимог;

підтримка захисних споруд у постійній готовності до приймання осіб, що укриваються;

розробка функціональних обов’язків для персоналу з обслуговування захисних споруд;

комплексні перевірки, спеціальні та планові огляди захисних споруд.

Взаємодія між структурними підрозділами підприємства, які обслуговують захисну споруду та обладнання (формування), визначається наказом керівника об’єкта.


Документація, яка має бути у захисній споруді:

 

Назва документів

Місце його знаходження

Паспорт захисної споруди

Зберігається у столі командира формування

Опис обладнання та майна

Вивішується на стіні біля столу командира формування

Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою

Зберігаються у столі командира формування або біля місць вводу

відключаючих пристроїв

мереж усередині сховища

Журнал перевірки стану захисної споруди

Зберігається у столі командира формування

План захисної споруди з визначенням

пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

Вивішується на дошці документації

 

 

План приведення захисної споруди у готовність

Зберігається у столі командира формування

Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання

Вивішується у місцях розташування обладнання

Правила користування приладами опромінювання або використовуються формуляри приладів

Зберігається у столі командира формування разом з приладами

Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання

Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Інструкція з обслуговування ДЕС

Вивішується у приміщенні розташування ДЕС

Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС

Вивішується у приміщенні

ДЕС

Журнал обліку роботи ДЕС

Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок

Ведеться у загальному зошиті

Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів – погливачів ФП, фільтрів ФГ – 70, прилад в регенерації і підпору повітря

Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Формуляр фільтровентиляційного агрегату

Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Порядок провітрювання захисної споруди

Вивішується на стіні біля столу командира формування

Щорічний акт огляду санепідстанцією ємностей для пітної води

Зберігається у столі командира формування

Експлуатаційна схема систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою невмикаючих пристроїв

Вивішується експлуатаційна схема водопостачання – біля водорозбірних кранів аварійних ємкостей, експлуатаційна схема каналізації – перед входом у санвузол тощо

Список сигналів оповіщення цивільної оборони

Вивішується усередині сховища біля основного входу

Список телефонів міста, району, підприємства

 

 

 

Вивішується на стіні біля столу командира формування, у список включається телефони місцевих органів управління цивільного захисту, оперативних чергових,

евакокомісій, пожежних частин, швидкої допомоги тощо

Що квартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність

Зберігається у столі командира формування (за поточний рік)

Правила поведінки у захисній споруді

Вивішується на дошці документації

Список особового складу формування споруди, його функціональні обов’язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони

Зберігається у столі командира формування

Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту

Зберігається у столі командира формування

Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах

Зберігається у столі командира формування

 Создан 30 янв 2014