Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КОДЕКС
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 

 

ЗМІСТ

Розділ I. Загальна частина (статті 1-7)

Глава 1. Загальні положення (ст. 1-7)

Розділ II. Єдина державна система цивільного захисту (статті 8-15)

Глава 2. Єдина державна система цивільного захисту та її складові (ст. 8-10)

Глава 3. Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (ст. 11-15)

Розділ III. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту (статті 16-29)

Глава 4. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту (ст. 16-21)

Глава 5. Сили цивільного захисту (ст. 22-29)

Розділ IV. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (статті 30-42)

Глава 6. Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту (ст. 30-31)

Глава 7. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні заходи (ст. 32-33)

Глава 8. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист (ст. 34-35)

Глава 9. Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (ст. 36-38)

Глава 10. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (ст. 39-42)

Розділ V. Запобігання надзвичайним ситуаціям (статті 43-70)

Глава 11. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту (ст. 43-49)

Глава 12. Забезпечення техногенної безпеки (ст. 50-54)

Глава 13. Забезпечення пожежної безпеки (ст. 55-63)

Глава 14. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки (ст. 64-70)

Розділ VI. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків (статті 71-89)

Глава 15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації (ст. 71-77)

Глава 16. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій (ст. 78-83)

Глава 17. Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації (ст. 84-89)

Розділ VII. Навчання осіб рядового і навчальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників, керівного складу, фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, підготовка органів управління та сил цивільного захисту (статті 90-92)

Глава 18. Підготовка фахівців з питань цивільного захисту (ст. 90-91)

Глава 19. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту (ст. 92)

Розділ VIII. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту (статті 93-98)

Глава 20. Фінансове забезпечення (ст. 93-96)

Глава 21. Матеріально-технічне забезпечення (ст. 97-98)

Розділ IX. Комплектування органів управління та сил цивільного захисту, проходження служби цивільного захисту (статті 99-114)

Глава 22. Комплектування органів управління та сил цивільного захисту (ст. 99-100)

Глава 23. Проходження служби цивільного захисту (ст. 101-114)

Розділ X. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Працівників органів управління та сил цивільного захисту і осіб, звільнених із служби цивільного захисту (статті 115-129)

Глава 24. Соціальний та правовий захист (ст. 115-116)

Глава 25. Медичне забезпечення, одноразова грошова допомога та страхування (ст. 117-118)

Глава 26. Забезпечення житлом та оплата комунальних послуг (ст. 119-120)

Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту (ст. 121-124)

Глава 28. Грошове та пенсійне забезпечення, оплата праці (ст. 125-127)

Глава 29. Робочий час та відпустки (ст. 128-129)

Розділ XI. Заключна частина (статті 130-140)

Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту (ст. 130-134)

Глава 31. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту (ст. 135-137)

Глава 32. Контроль у сфері цивільного захисту (ст. 138-139)

Глава 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту (ст. 140)

 

Розділ XII. Прикінцеві та перехідні положення

 СкачатьСоздан 29 мая 2013