Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

Форма плана приведення в готовність ланки пожежогасіння
Начальник цивільного захисту

_________________________

_________________________

“___”_____________ 20__ р.

 

ПЛАН

ПЛАН

приведення в готовність ланки пожежогасіння

Встановлений сигнал ______________

Місця збору ________________________

 

Найменування заходів

строки проведення

Документи для

керівництва

в працюючий час

в не прац. час

час

виконавець

час

Виконав.

1. Отримання сигналу на приведення в готовність ланки пожежогасіння

 

 

 

 

схема оповіщення

2. Оповіщення особового складу про час і місце збору

 

 

 

 

схема оповіщення

3. Збір і перевірка особового складу

 

 

 

 

штатно-посадовий список

4. Отримання табельного майна особовим складом

 

 

 

 

графік видачі

5. Перевірка оснащення і транспорту

 

 

 

 

к-р ланки

пожежогасіння

6. Доповідь НЦО про стан невоєнізованого формування

 

 

 

 

к-р ланки пожежогасіння

7. Доведення особовому складу задач

 

 

 

 

к-р  ланки пожежогасіння

Форма плана приведення в готовність ланки пожежогасінняСоздан 29 мая 2013