Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

Фази НС техногенного характеру.
Фази НС техногенного характеру.
Аналіз розвитку надзвичайніх ситуацій техногенного  характеру дозволяє виявити  деякі загальні риси (закономірності) в  їх  протіканні, які можна розділити  на пять умовних типових фаз, а саме:
ПЕРША ФАЗА - накопичення відхилень від нормального (нормаивного) стану обєкту або процесу.
Зазвичай аварії  передує  виникнення або  накопичення  дефектів в обладнанні, устаткуванні. Тривалість цієї фази від декількох хвилин до декількох діб. Самі дефекти або накопичення не становлять загрози, але створюють передумови для виникнення аварійної ситуації (розвитку аварії). Такі відхилення від нормального стану обєкту або процесу трапляються часто і в своїй більшості не призводять до виникнення аварій. Однак ця фаза дуже важлива, так як під час неї можливо вжити заходів профілактичног характеру для запобігання аварії.  Для цього необхідо припинити процес, що триває  в  небезпечних умовах.
На другій фазі відбувається будь-яка подія, звичай несподівана, щовиступає поштовхом до розвитку аварії, (провокує аварію). У разі аварії на цій фазі у операторів, як правило, не буває ні часу, ні коштів для ефективних протиаварійних дій. Фази НС техногенного характеру.
ТРЕТЯ ФАЗА - процес надзвичайної події, під час якого безпосередньо і відбувається вплив на людей, на об'єкти та  природне середовище.
Четверта фаза - дія залишкових факторів ураження.
П'ЯТА ФАЗА - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.
Остання фаза при деяких надзвичайних ситуаціях (НС) може за часом починатися ще  до  завершення  третьої  фази  і поєднуватися  з четвертою.
На основі  розподілу (членування) процесу  протікання   надзвичайних ситуацій (НС) будуються типові моделі  їх виникнення  та  розвитку.

 Создан 08 апр 2013