Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА КОМПЛЕКСНОМУ НАВЧАННІ ОБ'ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА КОМПЛЕКСНОМУ НАВЧАННІ

 ОБ'ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На навчанні забороняється:

перевозити особовий склад і техніку на необладнаних для цих цілей автомобілях, платформах, вагонах і суднах, а небезпечні в поводженні предмети (речовини) - на транспорті разом з людьми; експлуатувати несправну техніку і автотранспорт;

на зупинках виходити на ліву сторону дороги, перебувати між машинами і відпочивати під ними;

запускати двигуни і рухатися з місця без досконалого ог­ляду машин і прилеглої місцевості; палити біля машин з пальним і вибухонебезпечними речовинами;

розміщувати людей в місцях руху і працюючої техніки;

ставати на троси, перебувати під стрілами підйомних кранів, під ковшами екскаваторів і на завалах під час робо­ти інженерної техніки;

вести автомобільні радіостанції з високо піднятими антена­ми при проїзді населених пунктів та ліній електропередач;

розгортати радіостанції ближче 100 метрів від високо­вольтних ліній електропередач, працювати на них під час стоянок без заземлення;

користуватися несправними імітаційними засобами, підрив­ними машинками та іншими приладами для проведення вибухів;

спалювати імітаційні димові шашки, підривати імітаційні гранати і вибухові пакети на відстані ближче 50 метрів від місць перебування людей і предметів, які легко запалюються;

підривати імітаційні гранати в населених пунктах і водоймищах; випускати освітлювальні і сигнальні ракети в на­прямку предметів і матеріалів, які легко запалюються;

підбирати предмети, які заражені навчальними рецептурами отруєних речовин: працювати в колодязях, підземних колекторах і в задимлених приміщеннях без киснево-ізолюючих або звичайних протигазів з гопкалітовами (додаткови­ми) патронами;

торкатися незахищеними руками (без гумових рукавиць) оголених проводів і з'єднаних з ними металевих предметів;

входити у приміщення, в якому накопичився газ, а також ті, де знаходяться електроустановки високої напруги, без дозво­лу відповідного фахівця і дотримання заходів безпеки;

проводити земельні роботи без погодження з місцевими органами виконавчої влади; розводити вогнища в лісопосадках; пити воду з неперевірених водозаборів.

 З метою забезпечення заходів безпеки необхідно:

1. При відпрацюванні питань підвищення стійкості роботи об'єкта:

дотримуватись заходів безпеки при проведенні робіт зі збільшення жорсткості окремих конструкцій, приміщень та споруд;

готувати комунальні і енергетичні мережі до швидкого і без­аварійного відключення при подачі будь-яких екстрених команд;

вживати заходів, які спрямовані на безаварійну зупинку технологічного процесу.

2. При проведенні рятувальних робіт:

вести розвідку місць майбутніх робіт;

суворо виконувати правила діючих інструкцій з техніки безпеки при роботі з засобами механізації, пневмо- і електроінструментом, вибухо-і пожежонебезпечними речовинами;

закріплювати або руйнувати конструкції приміщень і спо­руд, які загрожують обвалом;

встановлювати попереджувальні (сигнальні) знаки в місцях проведення робіт;

керувати розрахунками інженерних машин чітко видимими сигналами (прапорцями, ліхтариками), для їх подачі призначити підготовлених людей;

не допускати перевищення встановлених норм часу безперервної роботи особового складу і ізолюючого одягу та інших засобів захисту.

3. При гасінні пожеж:

 вести розвідку осередків пожеж;

не допускати перевищення встановленого часу перебування особового складу в безпосередній близькості від во­гню (не більше 0,5 години);

при гасінні пожеж в непридатному для дихання середовищі діяти в ізолюючих протигазах;

при роботі на висотах застосовувати страхуюче обладнан­ня, щоб виключити падіння людей;

до початку робіт з розкриття і розбірки конструкцій знеструмити електричні мережі;

при скиданні з поверхів і дахів конструкцій (предметів) слідкувати за тим, щоб не постраждали люди, які працюють біля будинку, а також електропроводи, балкони, техніка;

при безумовній загрозі вибуху, обвалу, закипання нафто­продуктів в резервуарах і т ін. особовий склад виводити в безпечне місце;

не допускати падіння запалювальних сумішей на техніку.

 4. При діях вночі та в інших умовах обмеженої видимості (дощ, туман, снігопад і т.ін.) необхідно завчасно позначити рубежі (ділянки) імітації, на автомобілях та іншій техніці мати знаки встановленого зразка, які видно в темряві.

5. При діях взимку (в холодних умовах): забезпечити особовий склад теплим одягом та взуттям; ознайомити всіх учасників навчання з заходами з попе­редження обмороження;

контролювати дотримання особовим складом питного режиму; розгорнути медичні пункти в наметах, які опалюються, або теплих приміщеннях з необхідними медикаментами для надання допомоги обмороженим і підготувати спеціальні ма­шини для їх евакуації;

перевозити людей на машинах, які обладнані тентами; на привалах і зупинках у випадку необхідності здійснювати з особовим складом пробіжки (розминки); для зігрівання і укриття від вітру вибирати лісисті ділянки, яри, вживати заходів для надання допомоги обмороженим, не допускати отруєння людей чад­ним газом і виникнення пожеж (при опалюванні печей в ав­томобілях, наметах та інших місцях);

стежити за тим, щоб люди і техніка не відставали, негайно організовувати допомогу відсталим і пошук тих, що загубились.

 

 

 

Начальник штабу керівництва навчанням ЦО______________________________________

 

“____” __________________ 2000 р

 

 

 Создан 16 янв 2013