Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

ПЛАН проведення комплексного об’єктового навчання ЦО
                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник комплексного об’єктового навчання –

начальник ЦО ВАТ “____________________”

____________________________ __________________

“___” __________________________ 2000 р.

 

 

ПЛАН

проведення комплексного об’єктового навчання ЦО

ВАТ “_____________________________”

 

Тема: “Управління заходами ЦО хлібокомбінату при загрозі і виникненні аварії

             і витоку хлору за межі хлораторної ВНС № 1”.

 

              Учбові цілі:

Загальні:           1. Підготувати хлібокомбінат до вирішення завдань ЦО в умовах розповсюдження повітря, яке заражене хлором.

2. Відновлення виробничого процесу після завершення впливу хлору.

3. Перевірка реальності планів ЦО та їх корегування.

Керівному складу: вдосконалювати навички у прийнятті рішень та впевненому керуванні силами ЦО комбінату при виконанні заходів ЦО.

Командно-начальницькому складу невоєнізованих формувань ЦО: добиватися узгоджених дій при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

Робітники та службовці: відпрацьовувати організовані дії по сигналам ЦО, наданню само- та взаємодопомоги при ураження хлором.

Населення, не зайняте у сфері виробництва: вдосконалювати навички щодо захисту від ураження СДОР.

 

Час -  з 08.00 23 травня до 17.00 25 травня 2000 р.

Тривалість – 2 доби.

 

Склад учасників навчання ЦО:

-          заступники начальника ЦО, штаб та служби ЦО комбінату, головні спеціалісти і пересувна ремонтно-відновлювальна ланка – 10 чол., рятувальна група – 22 чол., пост радіаційно-хімічного спостереження – 3 чол., санітарна дружина – 24 чол., команда пожежогасіння – 4 чол., група знезараження – 13 чол., група зв’язку – 5 чол. на період їх дій згідно з планом проведення навчань ЦО;

-          робітники та службовці, які не входять до складу невоєнізованих формувань ЦО -  ______ чол.

 

Задум навчання ЦО:

Комбінат працює в звичайному режимі мирного часу. Робітники, службовці, особовий склад невоєнізованих формувань проходить навчання за відповідними програмами ЦО.

Перша робоча зміна комбінату починає працювати о 7.00 годин 23 травня 2000 р.

О 7.00 23 травня начальник ЦО комбінату отримав по телефону з відділу з питань НС та ЦЗН району ______________________________________________________________________ повідомлення проте, що на хлораторній станції ВНС № 1 виникла загроза аварії з виливом хлору у кількості 1 тонна. Начальник ЦО комбінату уточнив фактичні метеоумови. З відділу з питань НС та ЦЗН району повідомили метеоумови: напрямок вітру _____0, швидкість ____ м/сек. Ступінь вертикальної стійкості – інверсія. Відстань до ВНС № 1 від хлібокомбінату – 1 км. Начальник ЦО об’єкту оцінює обстановку, що склалася і через диспетчера дає команду зібрати керівний склад.

Доводить до них обстановку. Дає команду на підготовку до видачі ЗІЗ особовому складу невоєнізованих формувань ЦО.

В ___ год. ____ хвил. управлінням з питань НС та ЦЗН міста даний сигнал “Увага Всім та надійшла інформація про те, що в ___ год. ___ хвил. на ВНС № 1 сталася аварія з виливом 1 тонни хлору. По команді начальника ЦО комбінату проводиться безаварійна зупинка підприємства, евакуація найбільшої робочої зміни хлібокомбінату на дах приміщення складу безтарного зберігання борошна (чи евакуація в парк ім. Леніна), про що він доповів у відділ з питань НО та ЦЗН району.

Через штаб ЦО хлібокомбінату начальник ЦО підприємства спостерігає за змінами погоди і уточнює хімічну обстановку в районі хлібокомбінату.

Після припинення впливу  дії хлору організує дегазацію виробничих приміщень на комбінаті, пуск виробництва і доповідь про це у відділ з питань НС та ЦЗН району.

 

Етапи навчання ЦО, учбові питання.

 

Перший етап:

1. Оцінка обстановки, збір керівного складу, штабу ЦО, постановка завдань.

2. Підготовка до проведення евакозаходів, приведення в готовність невоєнізованих формувань ЦО, підготовка та видача засобів індивідуального захисту.

3. Огляд готовності невоєнізованих формувань ЦО.

4. Керівництво евакуаційними заходами при аварії на ВНС № 1 з виливом хлору.

 

 

 

Другий етап:

1. Організація дегазації виробничих приміщень і повернення робітників та  службовців на постійні місця роботи.

2. Оцінка нанесених збитків виробництву, корегування плану-графіку відновлення порушеного виробництва.

3.Ремонтно-відновлювальні роботи.

 

Час

Учбові питання

Обстановка (зміст ввідної)

та її імітація

Дії керівника навчань ЦО

Дії заступників, помічників керівника навчання ЦО  та посередників

Очікувані дії навчаємих

загальні

По стійкості

1

2

3

4

5

6

7

Перший етап – виконання заходів ЦО на об’єкті при загрозі виникнення аварії на хлораторній станції ВНС № 1

Керівництво евакуаційними заходами при аварії на хлораторній ВНС № 1

 

Оцінка обстановки, збір керівного складу

 

Ввідна № 1 з відділу з питань НС та ЦЗН р-ну отримана інформація:

на ВНС № 1 виникла загроза виливу хлору

Через диспетчера комбінату оголошує збір керівного складу, штабу ЦО об’єкта  та водіїв транспорту

Прибуває в кабінет керівника комбінату – начальника ЦО – для отримання завдання

Знаходяться на робочих місцях

(170 чол)

Інший персонал - вдома на відпочинку

 

 

 

Керівний склад зібраний в кабінеті голови правління – начальника ЦО комбінату

Отримав від управління з питань НС та ЦЗН міста дані про метеоумови:

-          відстань від ВНС № 1 – 1 км;

-          вітер –

-          час підходу зараженого повітря до комбінату

-          сектор кола

Дає завдання

Начальник штабу ЦО по метеоумовам розраховує глибину та сектор кола розповсюдження зараженого повітря та час його підходу до об’єкта. Доповідає про це начальнику ЦО.

Заступники і помічники отримують дані розрахунків і задачу на підготовку до евакуації персоналу

 

Знаходиться на робочих місцях. Займаються згідно плану робочого дня. Імітаційна група готує натурне містечко до імітації зараження хлором.

 

Підготовка до проведення евакозаходів

 

 

 

Ставлять завдання учасникам навчань ЦО на підготовку техніки, матеріальних цінностей до евакуації, засобів індивідуального захисту – до видачі особовому складу невоєнізованих формувань ЦО

Аварійно-технічна група готує екіпіровку для проведення невідкладних робіт в екстремальній ситуації. Евакокомісія уточнює списки евакуайованих

 

 

 

 

 

Заступник керівника з ІТЗ здійснює керівництво заходами щодо безаварійної зупинки комбінату на випадок евакуації, по евакуації всього персоналу в безпечне місце.

Розгортається пункт видачі ЗІЗ та починають видачу протигазів. Сандружина готується для надання першої медичної допомоги. Група пожежогасіння уточнює наявність та місцезнаходження засобів пожежогасіння, відкриває люки гідрантів. Група знезараження готує засоби для знезараження. Всі невоєнізовані формування ЦО отримують засоби індивідуального захист

 

Огляд готовності невоєнізованих формувань ЦО об’єкту

 

 

Здійснює огляд готовності невоєнізованих формувань ЦО. Заслуховує доповіді начальника штабу ЦО комбінату, заступників

Перевіряють штатний та письмовий склад невоєнізованих формувань ЦО і т.і. результати доповідають начальнику ЦО об’єкту

Начальник штабу ЦО шикує особовий склад невоєнізованих формувань ЦО. Командири формувань доповідають по готовність до дій за призначенням

 

Керівництво евакуаційними заходами комбінату при аварії на хлораторній ВНС № 1

 

Ввідна № 2

З управління з питань НС та ЦЗН через засобами масової інформації (радіо та телебачення) отриманий сигнал “Увага Всім”

По телефону уточнює в відділі з питань НС та ЦЗН причину сигналу:

А хлораторній станції № 1 о 10.00 сталася аварії з виливом хлору.

Метеоумови без змін. Визначає час підходу зараженого повітря (____ хв.).

Дає команду на евакуацію персоналу і зупинку виробництва

Отримали команду на термінову евакуацію:

голова евакокомісії сиренами оголошує про евакуацію персоналу комбінату. По обстановці евакуація здійснюється автотранспортом чи пішим порядком в район парку ім. Леніна(по маршруту вул. Червоностудентська вверх по    вул Чекістів). Чи найвищу споруду комбінату – дах приміщення складу безтарного зберігання борошна, висота 20 м.

Збираються на прохідній комбінату та по команді голови евакокомісії виконують завдання по евакуації

1

2

3

4

5

6

7

 

Організація рятувальних робіт і надання першої медичної допомоги

 

Ввідна № 3

При перевірці наявності персоналу в місці тимчасового розташування (парк ім. Леніна, дах складу БЗБ) з’ясували що нема одного робітника та одного службовця

Начальник ЦО комбінату приймає рішення на проведення пошуку постраждалих в приміщеннях комбінату

Начальник штабу ЦО комбінату зі штабом  ЦО веде документацію, своєчасно надає у відділ з питань НС та ЦЗН р-ну донесення і розробляє накази начальника ЦО об’єкту

5 чол. на автомобілі ГАЗ-24 відбувають на об’єкт за відсутніми, додатково взявши 5 протигазів ДП-5. Знаходять потерпілих, “надають першу медичну допомогу та вивозять їх з об’єкту в пункт розташування

Другий етап –дегазація приміщень комбінату, проведення аварійно-відновлювальних робіт

 

Організація дегазації робочих місць об’єкта та повернення робітників т службовців на робочі місця

 

Ввідна № 4

За рахунок добового ходу розвинулася ізотермія, а потім конвекція. Пара хлору розсіялися, з’явилася можливість на постійні місця роботи. Про це сповістили з районного відділу з питань НС та ЦЗН

Наказує групі знезараження провести огляд території підприємства з метою виявлення пари хлору, особливо в нижніх поверхах та підвалах

Начальник штабу ЦО організує доставку до місця імітації зараження лужні розчини чи водопровідну воду з гідрантів

Група знезараження проводить на місці імітації знезараження, обмиває стелі, стіни та обладнання

 

Організація аварійно-відновлювальних робіт

 

Ввідна № 5

При пориві вітру частково зруйновано стару споруду складу прибиральницького інвентарю

Наказує аварійно-технічній групі приступити до ліквідації наслідків зруйнування

Начальник штабу ЦО здійснює контроль за роботою аварійно-технічної служби ЦО

Група виконує роботу по розбору завалу, здійснює вивіз сміття

 

 

 

 

Начальник ЦО комбінату наказує групі керівництва готувати матеріали на підбивання підсумків по виконанню завдань комплексного об’єктового навчання(матеріал розбору) до 16.00 г.

 

 

 

 

Після доповідей про виконання вказівок та збору невоєнізованих формувань ЦО, приведення до ладжу техніки та району навчань оголошує сигнал “Відбій навчанню”.

Проводить розбір комплексних об’єктових навчань ЦО.

 

 

 

Начальник штабу ЦО ВАТСоздан 16 янв 2013