Організація захисту від надзвичайних ситуацій

 

Наказ Про організацію підготовки та проведення комплексного об’єктового навчання
 

УКРАЇНА

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“______________________________________”

 

НАКАЗ

 

м. _______________

 

“___” ________ 200__ р.                                                                                       №  ____

 

Про організацію підготовки

та проведення комплексного

об’єктового навчання ЦО з ВАТ

 “__________________________”

 

У відповідності з наказом НЦО Суворовського району, “Організаційними вказівками управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та планом основних заходів ВАТ “_____________________ на 20_________ рік 13.09 ц.р. буди проводитись комадно-штабне навчання на тему: “Управління заходами ЦО при

Мета навчання:

 Удосконалення навичок керівного та командно-начальницького складу по організації і проведенні заходів

Загальні:

1. Підготувати хлібокомбінат до вирішення завдань ЦО в умовах розповсюдження повітря, яке заражене хлором.

2. Відновлення виробничого процесу після завершення впливу хлору.

3. Перевірка реальності планів ЦО та їх корегування.

Керівному складу: вдосконалювати навички у прийнятті рішень та впевненому керуванні силами ЦО комбінату при виконанні заходів ЦО.

Командно-начальницькому складу невоєнізованих формувань ЦО: добиватися узгоджених дій при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

Робітники та службовці: відпрацьовувати організовані дії по сигналам ЦО, наданню само- та взаємодопомоги при ураження хлором.

Район навчань: територія хлібокомбінату, тимчасового розосередження виробничої зміни комбінату (парк ім. Леніна).

Керувати навчанням буду я.

 

 

З метою якісної підготовки та відпрацювання завдань навчання

Н А К А З У Ю

1. Призначити заступниками керівника навчань:

-          з інженерно-технічного забезпечення – Кириленко М.В. – головного інженера хлібокомбінату;

-          з матеріально-технічного забезпечення – Сопотницького А.Г. – начальника ВМТП хлібокомбінату.

Помічниками керівника навчань призначити:

-          з евакозаходів – Крючкову С.Н. – інженера з техніки безпеки;

-          з імітації – Супруна В.І. – інженера-механіка І категорії.

2. До навчань залучити:

-          заступників начальника ЦО, штаб і служби ЦО хлібокомбінату, спеціалістів та аварійно-технічну команду ЦО хлібокомбінату, евакокомісію, розвідувальну групу, рятувальну групу, пост радіаційно-хімічного спостереження, групу зв’язку, санітарну дружину, команду пожежогасіння, групу охорони громадського порядку, групу дегазації та дезактивації – на період їх дій згідно з планом проведення навчань;

-          робітників та службовців, які не входять до складу невоєнізованих формувань ЦО, а також членів їх сімей – для відпрацювання дій по сигналу “Увага всім”, питань евакуації та розосередження, а також інших заходів згідно з планом проведення навчань.

3. Начальнику штабу ЦО хлібокомбінату:

-          провести тактико-спеціальне заняття з невоєнізованими формуваннями ЦО;

-          до 16 квітня 2000 р. привести у готовність засоби зв’язку для управління заходами на навчаннях;

-          до 30 березня 2000 р. скласти календарний план проведення навчань та відпрацювати методичні документи для його проведення;

-          до 7 квітня 2000 р. відкорегувати план ЦО хлібокомбінату;

-          до 28 квітня 2000 р. скласти план проведення комплексних навчань ЦО.

4. Начальникам служб ЦО, начальникам цехів, командирам невоєнізованих формувань ЦО:

-          до 15 травня 2000 р. укомплектувати невоєнізовані формування ЦО особовим складом, забезпечити табельним майном, автотранспортом, технікою, організувати підготовку особового складу до навчань ЦО;

-          заступнику з МТЗ організувати матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки та проведення навчань, оснастити невоєнізовані формування ЦО майном;

-          командиру сандружини до 15 травня 2000 р. розгорнути санпост в районі практичних дій формувань ЦО.

5. Підготовку району навчань ЦО провести:

-          виробничих та службових приміщень – начальникам цехів, відділів, які залучаються до навчань ЦО;

-          захисних споруд – начальнику служби сховищ;

-          ділянок імітації – заступнику (помічнику) з імітації.

6. Створити імітаційну команду в складі 3 чол. осередок пожежі підготувати до 15 травня 2000 . в ході навчань провести імітацію пожежі та зараження хлором у встановленому порядку згідно з планом імітації.

7. Заступнику з інженерно-технічного забезпечення:

-          до 15 травня 2000 р. організувати дослідження питань безаварійної зупинки комбінату, евакуації робітників та службовців;

-          план дослідження подати мені для затвердження до 19 травня 2000 р.

8. Всім учасникам навчань ЦО:

-          вивчити та суворо дотримуватись вимог інструкції по заходах безпеки;

-          вжити заходи щодо недопущення подій, аварій, травм та виходу з ладу  устаткування;

-          не допускати псування державного та особистого майна.

9. Про готовність до навчань ЦО доповісти 19 травня 2000 р.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  начальника штабу ЦО хлібокомбінату.

11. Начальнику штабу ЦО наказ довести до всього особового складу, який залучається до навчань ЦО.

 

 

 

Голова правління – начальник ЦО                   ________________________

                                                                                                               (підпис, прізвище)      Создан 16 янв 2013